بیانیه ی توسعه نرم افزار چابک

متن بیانیه
ما با توسعه نرم افزار و کمک به دیگران در انجام آن
. در حال کشف راه های بهتری برای توسعه نرم افزار هستیم
: از این طریق باید دست یابیم به ارزش

افراد و تعاملات بالاتر از فرآیندها و ابزارها
نرم افزار کارکننده بالاتر از مستندات جامع
مشارکت مشتری در انجام کار بالاتر از قرارداد کار
پاسخگویی به تغییرات بالاتر از پیروی یک طرح

با وجود اینکه موارد سمت چپ نیز ارزشمند هستند ولی
ما برای موارد سمت راست ارزش بیشتری قائل هستیم


امضا کنندگان
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
    James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

اصول بیانیه چابک


ما از این اصول پیروی می کنیم :

بالاترین اولویت ما جلب رضایت مشتری با
تحویل زود و مداوم نرم افزاری ارزشمند می‌باشد

استقبال از تغییر نیازمندی ها، حتی
در اواخر فرآیند توسعه. فرآیند های چابک، تغییر را
در جهت مزیتِ رقابتی مشتری مهار میکنند

تحویل زود به زود نرم‌افزار قابل استفاده
دو،سه هفته یک بار تا دو ، سه ماه یک بار
با ترجیح بر فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر

ذی نفعان کسب و کار و توسعه دهنده ها می بایست به صورت روزانه
در طول پروژه با هم کار کنند

پروژه ها را بر دوش افراد با انگیزه بنا کنید. فضای لازم را
به آنها بدهید و از نیازهای آن ها پشتیبانی کنید وبه
آنها اعتماد کنید تا کارها را انجام دهند

کارآمدترین و موثرترین روش انتقال اطلاعات به تیم توسعه
و تبادل آن در میان اعضای تیم ، گفتگوی چهره به چهره است

نرم افزار قابل استفاده اصلی ترین معیار سنجش پیشرفت است

فرآیند های چابک توسعه پایدار را ترویج می دهند
حامیان مالی , توسعه دهندگان و کاربران باید بتوانند
سرعت پيشرفت ثابتی را براي مدت نامحدودی حفظ كنند

توجه مداوم به برتری فنی و طراحی خوب باعث
افزایش چابکی می شود

سادگی -- هنر به حداکثر رساندن مقدار کار انجام
نشده -- ضروری است

بهترین معماری ها , نیاز مندی ها و طراحی ها از تیم های
خود سازمانده پدید آور می شود

در فواصل منظم , تیم برچگونگی موثرتر شدن تامل وتفکر می نماید
و سپس تیم رفتار خود را بر اساس بازتاب این تفکر تنظیم و هم سو می نماید

منبعمشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


تلفن


آدرس

اصفهان: خیابان مدرس نجفی

ایمیل
info@novinweb.com
خدمات
میزبانی وب
میزبانی بانک اطلاعاتی
راه اندازی سرور
راهکارها
سیستم های توزیعی
مهندسی مدل رانده
توسعه فرایند نرم افزار
محصولات
وب سایت اختصاصی
برنامه کاربردی
اپلیکیشن موبایل
Top