• 1

گروه طراحی نوین وب

رابط کاربری
طراحی قالب سایت
ارتقاء وب سایت های قدیمی

طراحی وب سایت
طراحی اختصاصی
مدیریت محتوا

برنامه نویسی
اجرای پروژه های اختصاصی
تحلیل و مشاوره در راه اندازی سامانه های مدیریتی
تحقیق و توسعه
سیستم های توزیع شده
مهندسی مدل رانده

مهندسی نرم افزار مدل رانده Model-driven software engineering

مهندسی مدل ­رانده model driven - model driven software engineering

مشاهده

استفاده از تکنیک های انبار داده و کلان داده ها برای تحلیل عملکرد اینترنت

سنجش کیفیت اینترنت برای ارزیابی عملکرد لینک­های داده

مشاهده

شخصی سازی وب با استفاده از کاربردکاوی وب

کاربردها، جوانب مثبت و منفی، آینده

مشاهده

استاندارد CMM

الگوي استاندارد تكامل توانايي فرآیند تولید نرم افزار

مشاهده

بهبود فرایند در نرم افزار (SPI)

امروزه تولید نرم افزار در دنیا یک صنعت بزرگ به حساب می آید و با توجه به پیچیدگی های که این صنعت دارد برای دستیابی به اهداف مورد انتظار , نیاز به استفاده از یک مدل استاندارد برای بهبود فرایندهای تولید نرم افزار می باشد.

مشاهده

تلفن

@novinweb

آدرس

@novinweb

ایمیل
@novinweb.com
Top